Löytötmtotat SVaJphgRa" /> fi"ul idxTnavegaaans"8" /> ef="https://xn--lyttavara-07ac.>E"Olivu > >
/> > ef="https://xn--lyttavara-07ac.>fi"ul idxTsome">" /> > >fi"p idxTilmoita="Olet -&a&ouhss&a&ouh: E"OlivunöytötmtotatoimistotSVaJphgRan löytötmtotat ja löytötmtotatoimistotfi"h3> Pirkanmgan poliisilaitos: /> > Osoite: Puistokp"O 11, 38200 SVaJphgRa > /> > Puhelinnumero: 071 874 7350 > /> > Faksinumero: 071 874 4590 > /> > Sähköposti: poliisiaseml.rVaJphgRa@poliisi.fi > /> > Nettilivut: p://poliisi.fi/poliisi/pirkanmga > //ul> " //div"fi"div idxTlivupalkkg="fi"p> i"p>Huac: Jos löytötmtotaa ei voida kulj3rGishhgRvatmtottai hankan ulj3, rihtw: Tidankinhgagtfenhgolj3toiestrGish Osj3rGan-poliioog Pn-poli anj3rGvl.rV rclj3toirV rJos löytötmooirVJos löjTäoogkuitin.eml iLue/xn--a/a8: nöytötmtivuveluirVJs Osj3aso> sinumon 0638241 006g P Puankhinj3 on 1,97€/min + pvm./a8

iVgtfadan"er:inlgRan löytötmt sinum on 06382550 092g P Puankhinj3 on 1,99 €ngtköttfa min ulitfa + pvm.ac: sält sinumirVJsveg elisältä löytötmt­neuvonj3rGsekTJei tti=edustluee ä löy­tötmoorV.0-8

i"p>Hnhuhel rJoaulaoogj: TneetRan löytötmtototatoterV rJSg>Hnhgk">nöytötmtivuvelunkiäi://etw: vä Fa.0-8

8 i"p>8Hnhgl">nöytötmtivuveluirVg P Puhelinnum on 0638203391 (1,98 €/min + mp07avm).0-8Olos lönytRmatkakortin, inhgei titatotj3rGFöligRavuveluotatoimion os Osjeesenh Aurastokp5. Se on aei el Rma–pogklueo 8–18tat jauanj3olin 9–14.0-8

8 i"p>nöytötmtotatoimion (PLT)ita< kanmanj3olin, dxTkevpokkoolin ashtotatoimi1 P BusseiirVJagtfenhgoletutRmatkakortiototatoterV rJNyssen aliikasavuveluun, jooki niiältiäi://et: Tn vuoden aato.0-8

8 i"p>ntent&cac.cJaa ; L&ouhtmyt&ouhtmtotavpa"--l _gaqgle_gaqgle ||;_gaq[]).pu['_setAccount', 'UA-38126597-1']);_gaq[]).pu['_trackPvivamyv']);(funcicaa() {--l gagledocinnntydc.creElennnt('p>a"fi"!Pviv cached by GetSimCache on Jt sary 18tac.cJ03:04:17